Brezovica Group mundëson transmetimin direkt 24/7 të gjendjes së qendrës së skijimit në Brezovicë përmes 3 kamerave të vendosura në pika kyqe nëpër qendër. Qëllimi i këtij projekti është informimi i qytetarëve të Kosovës, Shqipërisë dhe gjithë vizitorëve në lidhje me gjendjen aktuale atmosferike që mbretëron në qendrën e skijimit të Brezovicës.

Ky projekt është financuar nga Perla Events, CheFox dhe Rental Center.

LIVE WEB CAMERA
BREZOVICA WEATHER